Cách tính lương

Ngày hỏi:21/11/2015
Tôi là cán bộ của công ty cổ phần 50% vốn nhà nước. Ngày 01/01/2015 tôi có Quyết định cử tham gia với tư cách là kế toán trưởng Ban quản lý dự án WB. Tôi xin hỏi cách tính lương của tôi ở ban quản lý dự án được tính như thế nào?

  Nội dung này được Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Về việc chi lương của Ban quản lý dự án, Bộ Tài chính đã có quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ và Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sủ dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Đề nghị quý độc giả nghiên cứu các nội dung được quy định tại 2 Thông tư nêu trên để thực hiện.


  Nguồn:

  Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cách tính lương
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn