Cách tính mức hao mòn hàng năm tài sản cố định - máy in của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày hỏi:19/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi cách tính mức hao mòn hàng năm tài sản cố định - máy in của đơn vị sự nghiệp công lập? Mong được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 15 Thông tư 45/2018/TT-BTC quy định mức hao mòn hàng năm của từng tài sản cố định được tính như sau:

   Mức hao mòn hàng năm của từng tài sản cố định = Nguyên giá của tài sản cố định x Tỷ lệ tính hao mòn (% năm)

   Bên cạnh đó tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 45/2018/TT-BTC, tỷ lệ tính hao mòn (% năm), cụ thể như sau:

   STT

   DANH MỤC TÀI SẢN

   THỜI GIAN SỬ DỤNG
   (năm)

   TỶ LỆ HAO MÒN
   (% năm)

   - Máy in

   5

   20

   Trên đây là cách tính mức hao mòn hàng năm tài sản cố định - máy in của đơn vị sự nghiệp công lập.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đơn vị sự nghiệp công lập
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn