Căn cứ lập dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày hỏi:16/11/2018

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Hữu Phương, hiện bạn đang công tác trong một công ty khoáng sản, bạn có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Cụ thể thắc mắc của bạn như sau: Căn cứ lập dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ lập dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Điều 8 Quyết định 2539/QĐ-BTNMT năm 2018 về Quy chế quản lý tài chính trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

   - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm kế hoạch; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc lập dự toán ngân sách và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   - Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; kế hoạch tài chính 05 năm; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm và nhiệm vụ cụ thể của năm kế hoạch.

   - Các luật về thuế, phí, lệ phí và chế độ thu NSNN theo lĩnh vực thuộc Bộ quản lý; định mức phân bổ ngân sách; chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cấp có thẩm quyền quy định.

   - Số kiểm tra về dự toán thu, chi NSNN được Bộ Tài chính thông báo.

   - Tình hình thực hiện NSNN năm trước.

   - Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của (KTKT), đơn giá hiện hành theo lĩnh vực được cấp có thẩm quyền ban hành.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đơn vị sự nghiệp công lập
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn