Căn cứ nào để lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia?

Ngày hỏi:05/06/2017

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi đang nghiên cứu về cách thức lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia. Tôi muốn biết, để lập được kế hoạch này cần căn cứ vào những tiêu chí nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Anh Khang (khangtran***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Căn cứ lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 45/2017/NĐ-CP quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm, bao gồm:

  a) Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm hiện hành;

  b) Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội; các chiến lược về tài chính, nợ công, cải cách hệ thống thuế; các kế hoạch 05 năm về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính và đầu tư công (trường hợp thời gian 03 năm kế hoạch năm trong kế hoạch 05 năm), hoặc mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tài chính và đầu tư công 05 năm giai đoạn sau (trường hợp thời gian 03 năm kế hoạch có năm nằm giữa hai kỳ kế hoạch 05 năm);

  c) Dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong thời gian 03 năm kế hoạch; khung thu, chi và cơ cấu thu, chi ngân sách nhà nước, dự kiến chi ngân sách của các lĩnh vực xác định trong kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia đã lập năm trước;

  d) Quy định hiện hành và định hướng sửa đổi bổ sung, ban hành mới quy định pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước trong thời gian 03 năm kế hoạch;

  đ) Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

  e) Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm của các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  Trên đây là quy định về những căn cứ để lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 45/2017/NĐ-CP.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc

Có thể bạn quan tâm:





Tài chính
Ngân sách nhà nước
Ngân sách
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn