Căn cứ vào đâu để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi chưa có giá tính thuế tài nguyên?

Ngày hỏi:05/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định mới nếu trong trường hợp chưa có giá tính thuế tài nguyên thì UBND tỉnh căn cứ vào gì để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 67/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/09/2019) căn cứ khi chưa có giá tính thuế tài nguyên để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cụ thể như sau:

   "Trong quá trình thẩm định, trường hợp chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc giá tính thuế tài nguyên ban hành chưa phù hợp với loại khoáng sản đề nghị cấp phép khai thác, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh áp dụng mức giá trung bình đối với khoáng sản sau khai thác được quy định trong khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành để tạm thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản."

   Như vậy, khi xét thấy chưa có giá tính thuế tài nguyên thì UBND cấp tỉnh sẽ áp dụng mức giá trung bình đối với khoáng sản sau khi khai thác được quy định trong khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành để tạm thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn