Can thiệp thị trường điện được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:01/03/2019

Xin chào Ban biên tập, tôi đang làm việc tại Nhà máy phát điện, hiện tại tôi đang tìm hiểu các quy định về vận hành thị trường điện. Anh chị cho tôi hỏi can thiệp thị trường điện được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Hồng Anh - Hòa Bình

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 64 Thông tư 45/2018/TT-BCT, thì can thiệp thị trường điện như sau:

   1. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện được can thiệp thị trường điện trong các trường hợp sau:

   - Hệ thống đang vận hành trong chế độ khẩn cấp được quy định trong Quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công Thương ban hành;

   - Không thể đưa ra lịch huy động chu kỳ giao dịch tới 10 phút trước thời điểm bắt đầu chu kỳ giao dịch.

   2. Trong trường hợp can thiệp thị trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm huy động các tổ máy để đảm bảo các mục tiêu theo thứ tự ưu tiên sau:

   - Đảm bảo cân bằng được công suất phát và phụ tải;

   - Đáp ứng được yêu cầu về dự phòng điều tần;

   - Đáp ứng được yêu cầu về dự phòng quay;

   - Đáp ứng được yêu cầu về chất lượng điện áp.

   3. Công bố thông tin về can thiệp thị trường điện

   a) Khi can thiệp thị trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện phải công bố các nội dung sau:

   - Các lý do phải can thiệp thị trường điện;

   - Các chu kỳ giao dịch dự kiến can thiệp thị trường điện.

   b) Trong thời hạn 24 giờ từ khi kết thúc can thiệp thị trường điện, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm công bố các nội dung sau:

   - Các lý do phải can thiệp thị trường điện;

   - Các chu kỳ giao dịch can thiệp thị trường điện;

   - Các biện pháp do Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện áp dụng để can thiệp thị trường điện.

   Trên đây là quy định về can thiệp thị trường điện.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn