Chế độ báo cáo số dư Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:07/08/2020

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi báo cáo về Bộ Ngoại giao theo chế độ như thế nào? Văn bản pháp luật mới nhất quy định về vấn đề này. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4d Điều 3 Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định chế độ báo cáo số dư Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đối với Bộ Ngoại giao như sau:

   - Định kỳ hàng tháng, quý, năm, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài báo cáo Bộ Ngoại giao số dư Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước theo biểu mẫu số 1a; Bộ Ngoại giao tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo biểu mẫu số 1b.

   - Thời hạn Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi báo cáo về Bộ Ngoại giao:

   + Báo cáo hàng tháng: Trước ngày 10 tháng sau,

   + Báo cáo hàng quý: Trước ngày 15 tháng đầu của quý sau.

   + Báo cáo hàng năm: Trước ngày 25/1 năm sau.

   - Thời hạn Bộ Ngoại giao tổng hợp, gửi báo cáo về Bộ Tài chính:

   + Báo cáo hàng tháng: Trước ngày 20 tháng sau.

   + Báo cáo hàng quý: Trước ngày 20 tháng đầu của quý sau.

   + Báo cáo hàng năm: Trước ngày 31/1 năm sau.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn