Chế độ BHYT đối với người có công với cách mạng

Ngày hỏi:10/08/2021

Chế độ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng được quy định như thế nào theo văn bản mới nhất? Xin được hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 5 Nghị định 75/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/09/2021) quy định về bảo hiểm y tế như sau:

   Thực hiện đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng, thân nhân và người phục vụ người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

   Dẫn chiếu, Điều 5 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 quy định về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của , người có công với cách mạng, cụ thể:

   Tùy từng đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi chủ yếu như sau:

   1. Trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần;

   2. Các chế độ ưu đãi khác bao gồm:

   a) Bảo hiểm y tế;

   b) Điều dưỡng phục hồi sức khỏe;

   c) Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên;

   .....

   Do đó, sẽ tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể thì người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi về BHYT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn