Chế độ phụ cấp công tác Đảng?

Ngày hỏi:13/08/2014
Chế độ phụ cấp công tác Đảng?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • - Thứ nhất, về chế độ phụ cấp công tác Đảng: Ngày 28/3/2011, Bộ Chính trị đã có Thông báo số 13 -TB/TW về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị-xã hội. Theo thông báo này, các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện sẽ thực hiện chế độ phụ cấp công tác.

   Đối tượng được hưởng: Là cán bộ, công chức, người lao động (hưởng lương từ ngân sách nhà nước) làm việc ở các cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện (bao gồm cả cán bộ, công chức, người lao động công tác ở UBKT các cấp chưa được hưởng và không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề và phụ cấp thâm niên nghề).

   Mức phụ cấp: Là 30% của hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc 30% hệ số lương chức vụ đối với người hưởng lương chức vụ.

   Như vậy, bạn làm Phó ban tuyên giáo, đây là cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng, do đó sẽ thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp công tác Đảng theo quy định nêu trên.

   - Thứ hai, về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo: Theo Thông tư liên tịch Số: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, thì các đối tượng không được tính phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

   + Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

   + Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

   + Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

   + Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

   + Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

   Như vậy, đối chiếu với những quy định nêu trên, nếu bạn thuộc một trong các trường hợp không được tính phụ cấp ưu đãi như đã nêu, thì sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo theo quy định.


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn