Chế độ quản lý đối với các khoản kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ của nhà khách thuộc cơ quan Nhà nước, đoàn thể ở trung ương và địa phương

Ngày hỏi:09/02/2017

Bạn đọc Nguyễn Phương Anh, địa chỉ mail phuonganh_****@gmail.com thắc mắc: Chế độ quản lý đối với các khoản kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ của nhà khách thuộc cơ quan Nhà nước, đoàn thể ở trung ương và địa phương được quy định như thế nào? Bao gồm những gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi hiện đang làm một số công tác liên quan đến chế độ quản lý tài chính đối với nhà khách nên rất mong sớm nhận được câu trả lời của Quý Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi cảm ơn nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chế độ quản lý đối với các khoản kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ của nhà khách thuộc cơ quan Nhà nước, đoàn thể ở trung ương và địa phương được quy định tại Mục 2 Phần II Thông tư 108/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với nhà khách của cơ quan Nhà nước, đoàn thể ở trung ương và địa phương do Bộ tài chính ban hành, theo đó:

   2. Chế độ quản lý đối với các khoản kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ:

   Để tạo điều kiện cho nhà khách thực hiện nhiệm vụ được giao, ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các Nhà khách một số nội dung kinh phí sau:

   - Ngân sách Nhà nước bố trí đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định ban đầu của Nhà khách theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và trong dự toán ngân sách hàng năm.

   - Nhà khách được giữ lại số tiền khấu hao cơ bản tài sản cố định thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư để bổ sung vào quỹ đầu tư xây dựng dùng sửa chữa, mua sắm tài sản cố định của Nhà khách trên cơ sở dự án được cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Chế độ quản lý đối với các khoản kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ của nhà khách thuộc cơ quan Nhà nước, đoàn thể ở trung ương và địa phương, được quy định tại Thông tư 108/2000/TT-BTC . Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn