Chế độ thu hút

Ngày hỏi:19/11/2015
​Hiện nay tôi đang giảng dạy ở trưởng Phổ thông trên địa bàn thành phố theo quyết định biên chế của sở GD ngày 1/9/2011. Vào thời điểm tôi nhận biên chế thì sở GD có thông báo chúng tôi được hưởng chế độ thu hút của thành phố chứ không nói gì liên quan đến bằng ngoại ngữ loại c.Và từ năm đó đến cuối năm 2013 tôi vẫn nhận chế độ thu hút bình thường nhưng hiện nay chúng tôi đã bị cắt chế độ này và được nhận giải thích là vì thời điểm tuyển dụng không có bằng C tiếng anh. vậy kính mong sở tài chính trả lời giúp tôi là sao vào thời điểm tuyển dụng chúng tôi không nghe nói gì về vấn đề này đến nay tự dưng phát sinh thêm vấn đề về văn bằng tiếng Anh

  Nội dung này được Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại điểm c, khoản 1, Điều 7, Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước quy định hồ sơ thanh toán trực tiếp đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước gửi đến Kho bạc Nhà nước bao gồm: - Giấy rút dự toán (thanh toán); - Tùy theo từng nội dung chi, khách hàng gửi kèm theo các tài liệu, chứng từ sau: + Đối với khoản chi thanh toán cá nhân: • Đối với các khoản chi tiền lương, học bổng, sinh hoạt phí, các khoản đóng góp, chi cho cán bộ xã thôn, bản đương chức: danh sách những người hưởng lương, học bổng, sinh hoạt phí; danh sách những người hưởng tiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng; danh sách cán bộ xã, thôn bản đương chức (gửi lần đầu và gửi khi có bổ sung, điều chỉnh) ... Như vậy, trường hợp có sự thay đổi, tăng, giảm về cán bộ hưởng lương; thay đổi về hệ số lương, phụ cấp của cán bộ thì đơn vị sử dụng ngân sách phải gửi đến Kho bạc Nhà nước.


  Nguồn:

  Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ phụ cấp thu hút
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn