Chế độ thù lao tham gia Hội đồng giám sát xổ số được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:13/08/2021

Nhờ hỗ trợ: Quy định về chế độ thù lao tham gia Hội đồng giám sát xổ số được quy định như thế nào? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chế độ thù lao tham gia Hội đồng giám sát xổ số được quy định tại Điều 8 Thông tư 22/2021/TT-BTC, cụ thể:

   1. Đại diện các cơ quan tham gia Hội đồng giám sát xổ số, Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc của Hội đồng giám sát xổ số, Ban giám sát xổ số (trừ đại diện của Công ty xổ số kiến thiết) được hưởng thù lao theo quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

   2. Trên cơ sở đề xuất của Công ty xổ số kiến thiết, Sở Tài chính xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt mức thù lao đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nội dung công việc thực hiện, nâng cao trách nhiệm của thành viên trong việc thực thi nhiệm vụ giám sát.   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT