Chết trước ngày Quyết định 62/2011/QĐ-TTg có hiệu lực có được hưởng chế độ mai táng phí?

Ngày hỏi:23/03/2019

Cho em hỏi ba em là bộ đội Campuchia lúc còn sống ba em có làm hồ sơ bộ đội mà ba em chưa nhận được. Khi ba em mất được 1 năm nhà em nhận được tiền bộ đội. Ba em đi lính Campuchia được 3 năm 6 tháng. Nay em làm giấy tờ mai táng mà họ trả kết quả là không được hưởng theo chế độ 62. Ba em mất ngày 27/10/2011.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg thì quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bao gồm cả số đi lao động hợp tác quốc tế về phục viên, xuất ngũ, thôi việc) trước ngày 01/4/2000 hoặc chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày 01/01/1995 hoặc thương binh nặng đang điều dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng khi từ trần người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.

   Tuy nhiên, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ 01/01/2012 và không có quy định về việc giải quyết chế độ mai táng đối với các đối tượng kể trên đã từ trần trước ngày 01/01/2012 thì người lo mai táng được giải quyết chế độ mai táng theo quy định của pháp luật.

   Đồng nghĩa, trường hợp các đối tượng kể trên đã từ trần trước ngày 01/01/2012 thì người lo mai táng không được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định.

   Do đó: Đối với trường hợp ba của bạn có thời gian tham gia quân ngũ và tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia trong thời gian 3 năm 6 tháng, nhưng đã mất vào ngày 27/10/2011 (trước ngày Quyết định 62/2011/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành), nên người lo mai táng cho cha của bạn sẽ không được hưởng chế độ mai táng phí.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn