Chi hỗ trợ hoạt động của cơ sở đón tiếp người có công với cách mạng và thân nhân do ngành LĐTBXH quản lý

Ngày hỏi:04/12/2018

Chi hỗ trợ hoạt động của cơ sở đón tiếp người có công với cách mạng và thân nhân do ngành LĐTBXH quản lý kể từ năm 2019 được quy định như thế nào? Đây là nội dung thắc mắc Ban biên tập nhận được từ email của Trọng Phúc (phuc***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc chi hỗ trợ hoạt động của cơ sở đón tiếp người có công với cách mạng và thân nhân do ngành LĐTBXH quản lý được quy định tại Điều 10 Thông tư 101/2018/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/01/2019) quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

   1. Ngoài các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở đón tiếp người có công với cách mạng và thân nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở) được hỗ trợ để chi các khoản phục vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp, bao gồm:

   a) Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà cửa, hạ tầng phục vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp tại cơ sở;

   b) Mua sắm, sửa chữa đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc, dụng cụ, công cụ cần thiết phục vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp tại cơ sở;

   c) Chi thuê mướn nhân công, dịch vụ, vật tư văn phòng, thông tin, liên lạc, tuyên truyền và các khoản chi khác phục vụ đối tượng nuôi dưỡng, điều dưỡng tại cơ sở;

   d) Chi sách báo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại cơ sở.

   2. Mức chi

   a) Các nội dung chi quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

   b) Nội dung chi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này: Mức chi căn cứ vào hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

   Trên đây là nội dung quy định về việc chi hỗ trợ hoạt động của cơ sở đón tiếp người có công với cách mạng và thân nhân do ngành LĐTBXH quản lý. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 101/2018/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn