Chi hoạt động thường xuyên gồm những khoản nào?

Ngày hỏi:10/01/2017

Ông Trần Minh Tuấn hỏi, đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, có được chi và hạch toán các nội dung chi như: Hỗ trợ thường xuyên Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy chữa cháy cơ sở không chuyên trách theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP và chi thanh toán chế độ nghỉ phép hàng năm theo Thông tư 141/TT-BTC trong kinh phí chi thường xuyên không?

  Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Tại Tiết 2.1 khoản 2 Mục VIII Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập quy định: Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, gồm: Tiền lương; tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành; dịch vụ công cộng; văn phòng phẩm; các khoản chi nghiệp vụ; sửa chữa thường xuyên tài sản cố định và các khoản chi khác theo chế độ quy định.

   Như vậy, đối với nội dung chi khác trong chi hoạt động thường xuyên là các khoản chi theo chế độ Nhà nước quy định để thực hiện hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị.

   Theo đó trường hợp các nội dung chi như: Hỗ trợ thường xuyên Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy chữa cháy cơ sở không chuyên trách và chi thanh toán chế độ nghỉ phép hàng năm là các khoản chi theo chế độ Nhà nước quy định thì được tính trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn