Chi phí cho việc định giá, định giá lại tài sản, giám định tài sản, bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự

Ngày hỏi:24/08/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật trong quá trình thi hành án dân sự, có thắc mắc tôi mong muốn nhận được phản hồi từ Ban biên tập cụ thể: 

Chi phí cho việc định giá, định giá lại tài sản, giám định tài sản, bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi phí cho việc định giá, định giá lại tài sản, giám định tài sản, bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   a) Chi phí định giá, định giá lại tài sản:

   - Chi phí thẩm định giá, thẩm định giá lại tài sản: Giá dịch vụ thẩm định giá, thẩm định giá lại tài sản theo hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá.

   - Chi phí liên quan đến việc định giá trong trường hợp Chấp hành viên thực hiện việc xác định giá tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12.

   b) Chi bồi dưỡng cho các thành viên họp xác định giá, xác định giá lại tài sản;

   c) Chi giám định tài sản: Chi phí giám định tài sản và một số khoản chi thực tế hợp pháp để thực hiện việc giám định tài sản;

   d) Chi phí bán đấu giá tài sản:

   - Phí bán đấu giá theo quy định và các chi phí thực tế, hợp lý cho việc bán đấu giá trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự ủy quyền cho tổ chức bán đấu giá tài sản.

   - Tiền thuê địa điểm, phương tiện phục vụ tổ chức bán đấu giá, niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp tổ chức tiến hành bán đấu giá tài sản để thi hành án.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn