Chi phí cho việc tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ, tài liệu trong thi hành án dân sự

Ngày hỏi:24/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Trung Học, tìm hiểu quy định của pháp luật về các chi phí phát sinh trong quá trình thi hành án dân sự. Nhưng tôi có thắc mắc mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Chi phí cho việc tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ, tài liệu trong thi hành án dân sự bao gồm các chi phí nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi phí cho việc tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ, tài liệu trong thi hành án dân sự bao gồm các chi phí quy định tại Khoản 5 Điều 4 Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Chi thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, thuê địa điểm và các khoản chi phí thực tế hợp pháp khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện biện pháp bảo đảm tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ, tài liệu;

   - Chi bồi dưỡng cho các đối tượng trực tiếp thực hiện quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ, tài liệu.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn