Chi phí khám, chữa bệnh khác đối với người bị cách ly y tế tập trung mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị

Ngày hỏi:31/03/2020

Mình có thắc mắc hiện số người bị cách ly y tế tập trung là rất nhiều, lên đến hàng chục nghìn người. Mình muốn hỏi: Chi trả chi phí khám, chữa bệnh khác đối với trường hợp đang trong thời gian cách ly y tế tập trung mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị sẽ thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 37/NQ-CP năm 2020 thì việc chi trả chi phí khám, chữa bệnh khác đối với trường hợp đang trong thời gian cách ly y tế tập trung mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị được quy định như sau:

   a) Đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám, điều trị trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế như trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến. Ngân sách nhà nước chi trả phần chi phí đồng chi trả của người bệnh và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế.

   b) Đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế: người Việt Nam thì do ngân sách nhà nước chi trả; người nước ngoài tự chi trả chi phí khám, điều trị.

   Như vậy, việc chi trả chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp này sẽ tùy thuộc từng trường hợp cụ thể, nếu là người Việt Nam thì sẽ do BHXH hoặc ngân sách nhà nước chi trả, riêng đối với người nước ngoài tự chi trả chi phí khám, điều trị.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn