Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước từ 01/5/2019

Ngày hỏi:23/03/2019

Xin chào anh chị, được biết Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước. Tôi có chút thắc mắc mong được giải đáp. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước theo quy định mới như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 12/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/05/2019, thì chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước như sau:

   Ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh khi tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước có trách nhiệm thanh toán khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước cho Kho bạc Nhà nước định kỳ hàng tháng với mức là 0,10%/tháng (trên cơ sở một tháng có 30 ngày) chậm nhất vào ngày 10 của tháng liền kề sau tháng phải thanh toán và được xác định như sau:

   Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước

   =

   Số dư nợ tạm ứng, vay

   ×

   ×

   Số ngày tạm ứng, vay thực tế trong tháng

   Trong đó, số ngày tạm ứng, vay thực tế trong tháng (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) được tính từ ngày rút vốn (đối với kỳ tính khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước đầu tiên) hoặc ngày đầu tiên của tháng (đối với các kỳ tính khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước tiếp theo) đến hết ngày cuối cùng của tháng tính khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước hoặc ngày liền kề trước ngày hoàn trả khoản tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước (đối với kỳ tính khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước cuối cùng).

   Trên đây là quy định về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn