Chi phí xác minh điều kiện thi hành án do ai trả?

Ngày hỏi:19/09/2019

Tôi nghe nói khi yêu cầu thi hành án thì người phải thi hành án trả các chi phí xác minh điều kiện thi hành án dân sự cho người đi xác minh như: Tiền ăn, tiền xe đi lại, tiền ở... đúng không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 73 Luật thi hành án dân sự 2008 và Khoản 30 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014, quy định:

   "Ngân sách nhà nước trả chi phí cưỡng chế thi hành án trong các trường hợp sau đây:

   a) Định giá lại tài sản khi có vi phạm quy định về định giá;

   b) Chi phí xác minh điều kiện thi hành án trong trường hợp chủ động thi hành án quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này;

   c) Chi phí cần thiết khác theo quy định của Chính phủ;"

   Như vậy, trước đây chi phí xác minh điều kiện thi hành án do người phải thi hành án chi trả nhưng từ 01/07/2015 thì các chi phí xác minh điều kiện thi hành án (kể cả thi hành án theo diện chủ động hay thi hành án theo diện yêu cầu) thì ngân sách nhà nước chi trả.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn