Chi tiêu hủy vật chứng, tài sản trong cưỡng chế thi hành án dân sự bao gồm những khoản chi nào?

Ngày hỏi:25/08/2018

Chào Ban biên tập, tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, tôi có thắc mắc mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Chi tiêu hủy vật chứng, tài sản trong cưỡng chế thi hành án dân sự bao gồm những khoản chi nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chi tiêu hủy vật chứng, tài sản trong cưỡng chế thi hành án dân sự bao gồm những khoản chi quy định tại Điểm h Khoản 4 Điều 12 Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Chi bồi dưỡng cho hội đồng tiêu hủy vật chứng.

   - Chi thuê chuyên gia, tổ chức để thực hiện tiêu hủy vật chứng, tài sản đối với trường hợp tiêu hủy các loại hóa chất độc hại hoặc các vật chứng, tài sản khác mà cần thiết phải có các trang thiết bị chuyên dùng để thực hiện việc tiêu hủy đảm bảo an toàn và không làm ảnh hưởng đến môi trường tại nơi tiêu hủy.

   - Chi phí vận chuyển vật chứng, tài sản đến nơi tiêu hủy; chi thuê địa điểm tiêu hủy, mua nhiên liệu, các khoản chi khác phục vụ cho việc tiêu hủy.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin thắc mắc đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn