Chương trình MTQG Nước sạch

Ngày hỏi:19/11/2015
Tôi là kế toán tại phòng Kinh tế thành phố. Tôi xin hỏi quý Bộ nội dung như sau: Kinh phí chương trình MTQG Nước sạch và VMTNT, chương trình MTQG đào tạo nghề năm 2013, 2014 của đơn vị tôi sử dụng không hết. Đến tháng 5/2015 UBND thành phố có QĐ chuyển nguồn sang năm 2015 sử dụng. Tôi xin quý Bộ giải đáp cho tôi là kinh phí chuyển nguồn này có được giải ngân chưa, thời hạn giải ngân đến thời gian nào, văn bản nào của Bộ hướng dẫn. Tôi có hỏi Sở KHvà ĐT tỉnh thì được biết kinh phí chuyển nguồn chưa được giải ngân vì chưa có hướng dẫn của Bộ. Tuy nhiên lãnh đạo đơn vị tôi yêu cầu tôi phải giải ngân trước 30/6/2015.

  Nội dung này được Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường, chương trình mục tiêu quốc gia đào tạo dạy nghề nếu được ngân sách trung ương bổ sung cho địa phương, thì: Việc quản lý và sử dụng phải theo đúng mục tiêu. Theo quy định tại Tiết đ, Khoản 2 Điều 8, Thông tư 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014: Kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương sử dụng không đúng mục tiêu hoặc đúng mục tiêu nhưng không sử dụng hết phải hoàn trả ngân sách trung ương. Theo quy định trên: Trường hợp không còn nhiệm vụ chi của chương trình mục tiêu quốc gia nêu trên, thì nộp về ngân sách cấp tỉnh để tỉnh nộp trả ngân sách trung ương. Trường hợp còn nhiệm vụ chi theo quy định và được Uỷ ban nhân dân cho chuyển nguồn sang năm 2015 theo quy định thì được giải ngân theo thời hạn của dự toán 2015.


  Nguồn:

  Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nước sạch
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn