Cơ cấu tổ chức của chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt động trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của các tổ chức

Ngày hỏi:08/09/2017

Cơ cấu tổ chức của chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt động trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Quyết Tâm. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên tuan đến hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp cho tôi. Cho tôi hỏi, các chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt động trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ có cơ cấu tổ chức như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Quyết Tâm (quyettam*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu tổ chức của chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt động trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quyết định 20/2017/QĐ-TTg quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Cụ thể là:

   Chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt động trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên phải có cơ cấu tổ chức như sau:

   a) Trường hợp có vốn thực hiện tài chính vi mô từ 3 tỷ đồng trở lên, chương trình, dự án tài chính vi mô phải có:

   (i) Ban quản lý theo quy định tại điểm a (i) khoản 1 Điều này, bộ phận quản lý rủi ro theo quy định tại điểm a (ii) khoản 1 Điều này, bộ phận kiểm soát theo quy định tại điểm a (v) khoản 1 Điều này chung cho các địa bàn hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô;

   (ii) Bộ phận cho vay theo quy định tại điểm a (iii) khoản 1 Điều này, bộ phận kế toán tài chính theo quy định tại điểm a (iv) khoản 1 Điều này tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   b) Trường hợp có vốn thực hiện tài chính vi mô dưới 3 tỷ đồng, chương trình, dự án tài chính vi mô phải có:

   (i) Giám đốc hoặc chức danh tương đương theo quy định tại điểm b (i) khoản 1 Điều này, tối thiểu 01 nhân viên phụ trách về quản lý rủi ro, tối thiểu 01 kiểm soát viên chuyên trách chung cho các địa bàn hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô. Kiểm soát viên chuyên trách không đảm nhiệm bất kỳ vị trí công tác nào khác;

   (ii) Tối thiểu 01 nhân viên phụ trách về cho vay, 01 nhân viên phụ trách về kế toán tài chính tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   Trên đây là nội dung tư vấn về cơ cấu tổ chức của chương trình, dự án tài chính vi mô hoạt động trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ. Để biết thêm chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 20/2017/QĐ-TTg.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn