Cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số được quy định ra sao?

Ngày hỏi:12/08/2021

Cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số được quy định ra sao? Văn bản nào quy định? Mong sớm nhận hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số được quy định tại Điều 4 Thông tư 22/2021/TT-BTC, cụ thể:

   - Việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số được căn cứ theo các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số, quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số và các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Công ty xổ số kiến thiết.

   - Hội đồng giám sát xổ số làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số, cụ thể như sau:

   + Việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số đối với các nhiệm vụ quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 9 Thông tư này tối thiểu phải có Chủ tịch hoặc 01 Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số; thư ký Hội đồng giám sát xổ số và 03 thành viên Hội đồng giám sát xổ số tham dự (trường hợp Tổ giúp việc hoặc bộ phận giúp việc thực hiện ủy quyền của Hội đồng giám sát thì cũng phải đảm bảo thành phần theo quy định trên);

   + Việc tổ chức các cuộc họp của Hội đồng giám sát xổ số yêu cầu phải có đủ thành phần tham dự theo quy định tại quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

   + Nội dung các cuộc họp, hoạt động giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sát xổ số phải được ghi chép thành biên bản và có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, được quyết định hoặc thông qua khi có trên 50% số thành viên có mặt của Hội đồng giám sát xổ số đồng ý. Trường hợp số thành viên đồng ý và không đồng ý bằng nhau, quyết định được thực hiện theo phương án có sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số (hoặc Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số được ủy quyền nếu Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số vắng mặt).

   - Hội đồng giám sát xổ số hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, trừ đại diện của Công ty xổ số kiến thiết.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT