Có được điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản không?

Ngày hỏi:06/08/2019

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có được điều chỉnh không? Nếu có thì sẽ điều chỉnh trong trường hợp nào? Mong sớm nhận được phản hồi. Cảm ơn luật sư.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 67/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định các trường hợp điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cụ thể như sau:

   - Thay đổi về trữ lượng được phép đưa vào thiết kế khai thác ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản

   - Thay đổi về giá tính thuế tài nguyên (Gn).

   - Thay đổi về mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Rn).

   Như vậy, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có thể được điều chỉnh khi thuộc 01 trong 03 trường hợp quy định tại Điều luật trên.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn