Cơ quan nào kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia?

Ngày hỏi:27/06/2020

Về kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia: ai sẽ là người kiểm tra? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 4b Điều 6 Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia Ban hành kèm theo Quyết định 16 /2020/QĐ-TTg quy định như sau:

   Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia của các bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp cho việc thực hiện kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia.

   Như vậy Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 2 cơ quan kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xăng dầu dự trữ quốc gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Dự trữ quốc gia
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn