Cơ quan nào phải lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm?

Ngày hỏi:05/06/2017

Cơ quan nào phải lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi đang tìm hiểu về vấn đề ngân sách nhà nước. Tôi muốn biết những cơ quan nào phải lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin chân thành cảm ơn! Đình Dũng (dunghero***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đối tượng lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm được quy định tại Điều 12 Nghị định 45/2017/NĐ-CP quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm, bao gồm:

   1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia báo cáo Chính phủ trình Quốc hội để tham khảo khi thảo luận, xem xét, thông qua dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương hằng năm.

   2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp để tham khảo khi thảo luận, xem xét, thông qua dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương hằng năm.

   3. Các bộ, cơ quan trung ương và các cơ quan, đơn vị dự toán cấp I ở cấp tỉnh lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính, kế hoạch và đầu tư cùng cấp để tổng hợp.

   Như vậy, những cơ quan sau có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm: Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Sở tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, các bộ, cơ quan trung ương và các cơ quan, đơn vị dự toán cấp I ở tỉnh.

   Trên đây là quy định về những cơ quan có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 45/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn