Cơ quan nhận tài sản tài trợ của doanh nghiệp xử lý thế nào?

Ngày hỏi:27/11/2019

Cơ quan tôi được một doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ đầu tư một thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu (trong văn bản của doanh nghiệp về tài trợ có ghi rõ tên, loại thiết bị cần đầu tư). Tuy nhiên thay vì mua thiết bị và tài trợ cho cơ quan, doanh nghiệp này đề nghị chuyển tiền cho cơ quan tôi để mua thiết bị theo đúng chủng loại đã thống nhất. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP và Thông tư số 57/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về xác lập sở hữu toàn dân có nội dung quy định đối với các khoản tiền, ngoại tệ khi xác lập sở hữu toàn dân phải nộp vào ngân sách để theo dõi, quản lý. Quan điểm của tôi cho rằng: việc doanh nghiệp tài trợ thiết bị cho cơ quan có ghi rõ tên thiết bị nhưng chuyển tiền cho cơ quan tự tổ chức mua sắm thay vì tặng bằng hiện vật, về bản chất vẫn là tài trợ bằng tài sản (không phải là tiền). Theo đó, cơ quan tôi phải cam kết mua đúng thiết bị đã lựa chọn và không phải nộp vào ngân sách nhà nước. Kính mong các luật sư tư vấn giúp!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân bao gồm:

   + ...

   + Tài sản do tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ nhưng chưa hạch toán ngân sách nhà nước và hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác cho Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là tài sản do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước).

   - Mặt khác, tại Khoản 8 Điều 5 Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định: Đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam mà khi chuyển giao đã xác định cụ thể cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản thì cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản là đơn vị chủ trì quản lý tài sản.

   => Như vậy, dù là tiền hay hiện vật thì cơ quan bạn được tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài sản. Mặc dù tại Thông tư 57/2018/TT-BTC có quy định đối với tài sản tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước, tuy nhiên cũng tại Khoản 5 Thông tư này đã đưa ra một trường hợp ngoại lệ.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn