Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công gồm những gì?

Ngày hỏi:19/07/2017

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công gồm những gì? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Hoài Linh, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại TP. HCM, có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Tôi có đọc báo và được biết sắp tới Chính phủ sẽ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Tôi muốn biết Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công gồm những gì? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi ạ? Xin chân thành cảm ơn! (hoailinh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Đối với vấn đề bạn thắc mắc, Điều 127 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định như sau: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công được xây dựng thống nhất trong phạm vi cả nước; có chức năng tổng hợp số lượng, giá trị, cơ cấu phân bổ toàn bộ tài sản công của quốc gia.

   Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công bao gồm:

   a) Cơ sở dữ liệu về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

   b) Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng;

   c) Cơ sở dữ liệu về tài sản công tại doanh nghiệp;

   d) Cơ sở dữ liệu về tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

   đ) Cơ sở dữ liệu về đất đai;

   e) Cơ sở dữ liệu về tài nguyên.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn