Con thương binh có phải đóng quỹ đền ơn đáp nghĩa không?

Ngày hỏi:09/06/2020

Xin chào Ban biên tập cho tôi hỏi: Tôi là con thương binh vậy cho hỏi tôi có bắt buộc phải đóng quỹ đền ơn đáp nghĩa không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 7 Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa ban hành kèm theo Nghị định 45/2006/NĐ-CP quy định những đối tượng không thuộc đối tượng không được vận động đóng quỹ đền ơn đáp nghĩa như sau:

   - Người dưới 18 tuổi, người trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam;

   - Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

   - Người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật;

   - Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội;

   - Học sinh, sinh viên đang học ở các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp, trung cấp nghề và các trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề.

   Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hoan nghênh và tiếp nhận tinh thần tự nguyện ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này.

   Mặt khác, tại Khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012 quy định thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần theo quy định.

   Vậy nên, nếu bạn đang hưởng phụ cấp, trợ cấp theo Pháp lệnh người có công sẽ không phải đóng Quỹ đềb ơi đáp nghĩa, hoan nghênh và tiếp nhận tinh thần tự nguyện ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn