Công bố quyết định thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính

Ngày hỏi:31/07/2019

Tại một số cơ quan hành chính có thu, theo định kỳ hoặc lý do dột xuất cũng sẽ bị thực hiện việc thanh tra. Vậy Ban biên tập cho hỏi việc công bố quyết định thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công bố quyết định thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính quy định tại Quyết định 1692/QĐ-BTC năm 2011 về Quy trình thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:.

   - Trong thời hạn theo quy định của Pháp luật, Trưởng đoàn thanh tra thực hiện việc công bố quyết định thanh tra với đối tượng thanh tra: công bố đầy đủ nội dung quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, cách thức làm việc và kế hoạch tiến hành thanh tra.

   - Yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo đoàn thanh tra những nội dung mà trưởng đoàn thanh tra đã thông báo (quy định tại Tiết 5.1, Điểm 5, Mục B) và những nội dung cần chuẩn bị tiếp khi đoàn bắt đầu thanh tra.

   - Lập biên bản cuộc họp công bố quyết định thanh tra. Biên bản được ký giữa Trưởng đoàn thanh tra và Thủ trưởng cơ quan là đối tượng thanh tra.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn