Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu, ngày thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Ngày hỏi:02/01/2019

Chào anh chị, theo tôi được biết Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm mục đích huy động vốn phát triển kinh tế xã hội bù đắp những khoản thiếu hụt về ngân sách. Tôi đang tìm hiểu các quy định về thanh toán công cụ nợ của chính phủ tại thị trường trong nước. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu, ngày thanh toán gốc, lãi trái phiếu được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 30 Thông tư 111/2018/TT-BTC quy định công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu, ngày thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

   a) Sở Giao dịch chứng khoán và Kho bạc Nhà nước công bố thông tin về kết quả đấu thầu trái phiếu, bao gồm cả kết quả phát hành thêm trái phiếu ngay sau phiên đấu thầu (nếu có) trên trang tin điện tử ngay trong ngày tổ chức phát hành, nội dung công bố thông tin bao gồm:

   - Mã trái phiếu;

   - Kỳ hạn;

   - Ngày phát hành, ngày đáo hạn, ngày thanh toán gốc, lãi;

   - Khối lượng gọi thầu, khối lượng dự thầu, khối lượng trúng thầu, số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu; khối lượng đăng ký mua thêm, khối lượng phát hành thêm, số tiền thanh toán trái phiếu mua thêm;

   - Lãi suất dự thầu thấp nhất, lãi suất dự thầu cao nhất, lãi suất phát hành, lãi suất danh nghĩa;

   - Số nhà tạo lập thị trường tham gia đấu thầu, tổng số phiếu đăng ký đấu thầu; số nhà tạo lập thị trường đăng ký mua thêm.

   b) Đối với các trái phiếu được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán công bố thông tin về ngày thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong năm tiếp theo trên trang tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Thông tin công bố bao gồm:

   - Mã trái phiếu thanh toán gốc, lãi trong năm;

   - Ngày thanh toán gốc, lãi của từng mã trái phiếu;

   - Ngày đăng ký cuối cùng trong năm của từng mã trái phiếu.

   Trên đây là quy định về công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu, ngày thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn