Công tác giao dịch với Kho bạc Nhà nước

Ngày hỏi:19/11/2015
Trong quá trình làm công tác giao dịch với Kho bạc Nhà nước tôi có một vấn đề thắc mắc chưa rõ kính mong quý Bộ trả lời giúp tôi. Theo điểm c, khoản 1, điều 7 của thông tư Số: 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012. Hồ sơ thanh toán trực tiếp bao gồm: - Giấy rút dự toán (thanh toán); - Tuỳ theo từng nội dung chi, khách hàng gửi kèm theo các tài liệu, chứng từ sau: + Đối với khoản chi thanh toán cá nhân: • Đối với các khoản chi tiền lương, học bổng, sinh hoạt phí, các khoản đóng góp, chi cho cán bộ xã thôn, bản đương chức: danh sách những người hưởng lương, học bổng, sinh hoạt phí; danh sách những người hưởng tiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng; danh sách cán bộ xã, thôn bản đương chức (gửi lần đầu và gửi khi có bổ sung, điều chỉnh)..... Như vậy khi chuyển tiền lương hàng tháng, đơn vị tôi gửi giấy rút dự toán + Báo cáo tăng giảm lao động trong tháng ( danh sách tăng, giảm lao động) đã đầy đủ hồ sơ thanh toán chưa?. Đơn vị tôi có bắt buộc phải nộp thêm danh sách các cá nhân được nâng bậc lương trong tháng hay không?

  Nội dung này được Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Tại điểm c, khoản 1, Điều 7, Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước quy định hồ sơ thanh toán trực tiếp đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước gửi đến Kho bạc Nhà nước bao gồm: - Giấy rút dự toán (thanh toán); - Tùy theo từng nội dung chi, khách hàng gửi kèm theo các tài liệu, chứng từ sau: + Đối với khoản chi thanh toán cá nhân: • Đối với các khoản chi tiền lương, học bổng, sinh hoạt phí, các khoản đóng góp, chi cho cán bộ xã thôn, bản đương chức: danh sách những người hưởng lương, học bổng, sinh hoạt phí; danh sách những người hưởng tiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng; danh sách cán bộ xã, thôn bản đương chức (gửi lần đầu và gửi khi có bổ sung, điều chỉnh) ... Như vậy, trường hợp có sự thay đổi, tăng, giảm về cán bộ hưởng lương; thay đổi về hệ số lương, phụ cấp của cán bộ thì đơn vị sử dụng ngân sách phải gửi đến Kho bạc Nhà nước.


  Nguồn:

  Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn