Công thức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản?

Ngày hỏi:03/08/2019

Theo quy định mới nhất thì giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính theo công thức nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy đình Khoản 1 Điều 7 Nghị định 67/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) công thức giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cụ thể như sau:

   "Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (G) được tính theo công thức sau:

   G = Gtn x Kqđ

   Trong đó:

   - G là giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính là đồng/đơn vị trữ lượng;

   - Gtn là giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành; đơn vị tính là đồng/đơn vị sản phẩm tài nguyên;

   - Kqđ là hệ số quy đổi."

   Trên đây là công thức tính giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn