Công ty mới thành lập có phải đóng quỹ phòng chống thiên tai?

Ngày hỏi:26/05/2020

Công ty em thành lập vào cuối tháng 11/2019, do đó không có báo cáo tài chính làm căn cứ để tính ra mức đóng vào quỹ phòng chống thiên tai năm 2020. Như vậy công ty em có được tạm hoãn đóng quỹ hay không ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 5 Nghị định 94/2014/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 83/2019/NĐ-CP, có quy định về đối tượng đóng quỹ phòng chống thiên tại có quy định:

   1. Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn:

   Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

   2. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau:

   a) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp;

   b) Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng;

   c) Người lao động khác, trừ các đối tượng đã được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, đóng 15.000 đồng/người/năm.

   3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ.

   Và tại Điều 6 Nghị định có quy định miễn, giảm, tạm hoãn đóng quỹ phòng chống thiên tai có quy định:

   - Đối tượng được miễn:

   Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhả xưởng, thiết bị; phải tu sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn hai phần vạn tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 5 ngày trở lên.

   - Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp:

   Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì doanh nghiệp bạn vẫn thuộc diện phải đóng quỹ phòng chống thiên tai theo quy định. Mức đóng đối với doanh nghiệp bạn tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn