Công ty nước ngoài có phải đóng Qũy phòng chống thiên tai không?

Ngày hỏi:26/05/2020

Công ty nước ngoài có phải đóng Qũy phòng chống thiên tai không? Ban biên tập cho hỏi: Trường hợp công ty nước ngoài có trụ sở và hoạt động tại Việt Nam thì có phải đóng Qũy phòng chống thiên tai không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 5 Nghị định 94/2014/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 83/2019/NĐ-CP, có quy định về đối tượng đóng quỹ phòng chống thiên tai như sau:

   1. Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn:

   Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

   Và tại Điều 6 Nghị định có quy định miễn, giảm, tạm hoãn đóng quỹ phòng chống thiên tai như sau:

   - Đối tượng được miễn:

   Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhả xưởng, thiết bị; phải tu sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn hai phần vạn tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 5 ngày trở lên.

   - Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp:

   Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì thì tổ chức kinh tế nước ngoài có trụ sở và hoạt động tại Việt Nam vẫn thuộc đối tượng phải tham gia đóng Qũy phòng chống thiên tai.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn