Đăng ký nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày hỏi:07/09/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định hiện hành thì việc đăng ký nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đăng ký nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Điều 5 Thông tư 56/2015/TT-BGTVT quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Cụ thể như sau:

   - Hàng năm, cơ quan quản lý căn cứ vào các chương trình, kế hoạch và yêu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn để các tổ chức tiến hành đăng ký nhiệm vụ môi trường.

   - Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ môi trường phải được gửi về cơ quan quản lý trước ngày 01 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, bao gồm:

   - Văn bản đăng ký của các tổ chức;

   - Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo vệ môi trường
  công trình bảo vệ môi trường
  Giải pháp bảo vệ môi trường
  Kế hoạch bảo vệ môi trường
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn