Đặt hàng đối với dịch vụ sự nghiệp công

Ngày hỏi:27/06/2018

Đặt hàng đối với dịch vụ sự nghiệp công được quy định như thế nào? Để phục vụ nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Đặt hàng đối với dịch vụ sự nghiệp công được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu. Xin chân thành cảm ơn Ban biên tập! Thùy Vân (01203***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đặt hàng đối với dịch vụ sự nghiệp công được quy định tại Điều 20 Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 39/2008/QĐ-TTg như sau:

   1. Căn cứ đặt hàng:

   a) Quyết định của người có thẩm quyền quyết định đặt hàng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;

   b) Đơn giá, hoặc giá của dịch vụ công cung cấp theo phương thức đặt hàng được xác định trên cơ sở áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đối với dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục nhà nước phải thẩm định giá thì đơn giá đặt hàng là thông báo thẩm định giá của cơ quan quản lý giá theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và quy định của pháp luật có liên quan;

   c) Số lượng, khối lượng, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cần thực hiện theo chỉ tiêu được người có thẩm quyền phê duyệt;

   d) Thời gian triển khai và thời gian hoàn hành;

   đ) Dự toán được người có thẩm quyền giao.

   2. Nội dung hợp đồng đặt hàng sản xuất và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công:

   Căn cứ đặc thù của các dịch vụ sự nghiệp công được đặt hàng, cơ quan đặt hàng ký kết hợp đồng với nhà cung cấp theo các chỉ tiêu chủ yếu sau:

   a) Tên dịch vụ sự nghiệp công; đề tài, dự án nghiên cứu khoa học;

   b) Số lượng, khối lượng;

   c) Chất lượng;

   d) Giá, đơn giá;

   đ) Số lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học;

   e) Giá trị hợp đồng;

   g) Thời gian hoàn thành;

   h) Phương thức nghiệm thu, thanh toán;

   i) Trách nhiệm và nghĩa vụ giữa cơ quan đặt hàng và nhà cung cấp;

   k) Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng.

   Ngoài ra, các bên có thể thoả thuận bổ sung một số nội dung khác trong hợp đồng nhưng không trái với quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung quy định về việc đặt hàng đối với dịch vụ sự nghiệp công. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 39/2008/QĐ-TTg.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn