Đấu giá viên được hành nghề đấu giá tài sản tại đâu?

Ngày hỏi:25/10/2018

Em đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành luật. Em dự định sau này tốt nghiệp sẽ đi xin làm Đấu giá viên. Nhưng em cũng chỉ mới suy nghĩ tới vấn đề này và không biết nếu trở thành Đấu giá viên thì em sẽ làm việc tại đâu? Trong cơ quan nhà nước hay trong các công ty có vốn nhà nước ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì để được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì cá nhân phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây: công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt; có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng; tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá, trừ trường hợp cá nhân đã là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viên, trọng tài viên có thời gian hành nghề từ 02 năm trở lên được miễn đào tạo nghề đấu giá; đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

   Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thực hiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản 2016, Nghị định 62/2017/NĐ-CP, Thông tư 06/2017/TT-BTP các quy định pháp luật khác có liên quan.

   Những người được được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì được bổ nhiệm làm Đấu giá viên khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trên đây.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Đấu giá tài sản 2016 thì đấu giá viên có thể hành nghề tại các tổ chức sau đây:

   - Hành nghề tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản:

   Việc hành nghề của đấu giá viên tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016, pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về viên chức.

   - Hành nghề tại doanh nghiệp đấu giá tài sản;

   Việc hành nghề của đấu giá viên tại doanh nghiệp đấu giá tài sản thực hiện thông qua việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp đấu giá tài sản. Mỗi đấu giá viên chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một doanh nghiệp đấu giá tài sản hoặc ký hợp đồng lao động với một doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   - Hành nghề tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

   Việc hành nghề của đấu giá viên tại tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016 và pháp luật về lao động.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn