Điều chỉnh dự toán thu, chi phát sinh trong năm của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Ngày hỏi:25/08/2018

Ban tư vấn cho tôi hỏi điều chỉnh dự toán thu, chi phát sinh trong năm của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được quy định như thế nào? Mong được giải đáp giúp trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn!

Thiện Nhân - Đồng Nai

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều chỉnh dự toán thu, chi phát sinh trong năm của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 180/2016/TT-BTC quy định cơ chế tài chính để đảm bảo hoạt động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và chi cho hoạt động quản lý Chương trình viễn thông công ích do Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   a) Trong năm, trường hợp số thu không đạt dự kiến, Quỹ và Ban Quản lý Chương trình chủ động điều chỉnh nhiệm vụ chi cho phù hợp;

   b) Đối với những nhiệm vụ phát sinh trong năm, Quỹ và Ban Quản lý Chương trình chủ động sử dụng dự toán được giao để thực hiện. Trường hợp nhiệm vụ phát sinh lớn, không thể bố trí trong dự toán được giao để thực hiện, Quỹ và Ban Quản lý Chương trình báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định bổ sung dự toán trong phạm vi nguồn kinh phí quy định tại Điều 2 của Thông tư này; trường hợp không còn nguồn kinh phí thì ứng trước dự toán năm sau, số ứng trước sẽ được giảm trừ vào dự toán chi của năm sau. Quyết định bổ sung dự toán hoặc ứng trước dự toán năm sau Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước để phối hợp thực hiện.

   Trên đây là tư vấn về điều chỉnh dự toán thu, chi phát sinh trong năm của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 180/2016/TT-BTC. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn