Điều kiện để hưởng chế độ hưu trí và bệnh binh

Ngày hỏi:15/02/2013

Bố đẻ ông Nguyễn Văn Nghĩa (tỉnh Quảng Trị) là ông Nguyễn Văn Triền, sinh năm 1958 có thời gian công tác trong quân đội là 15 năm 6 tháng (đã quy đổi). Tháng 6/1989 ông Triền xuất ngũ và được hưởng chế độ bệnh binh hạng 2/3, tỷ lệ mất sức lao động 65%. Từ tháng 12/1995 đến tháng 11/2012 ông Triền làm công nhân lại Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ông Nghĩa muốn được biết khi đủ tuổi nghỉ hưu, bố ông có được hưởng đồng thời cả hai chế độ bệnh binh và chế độ hưu trí không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 9, Điều 1, Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXHngày 30/12/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, theo đó:

   Người đang hưởng trợ cấp bệnh binh, sau đó có thời gian tham gia công tác và đóng bảo hiểm xã hội thì ngoài chế độ bệnh binh còn được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thời gian tính hưởng bảo hiểm xã hội là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, thời gian công tác tính hưởng chế độ bệnh binh không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

   Căn cứ quy định trên, ông Nguyễn Văn Triền (hiện đang làm việc và đóng bảo hiểm xã hội) nếu khi nghỉ việc, có đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì ngoài chế độ bệnh binh ông vẫn được hưởng chế độ hưu trí theo quy định.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn