Điều kiện về khoảng cách để được thanh toán tiền xăng xe khi đi công tác của công chức viên chức

Ngày hỏi:03/11/2018

 Tôi được biết theo quy định của pháp luật thì khi công chức viên chức đi công tác nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật thì sẽ được thanh toán công tác phí. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định thì đi công tác khoảng cách từ bao nhiêu kilomet sẽ được thanh toán tiền công tác phí?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có quy định về vấn đề bạn hỏi như sau:

   Đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

   Như vậy, theo quy định trên thì điều kiện để được thanh toán tiền xăng xe khi đi công tác phí là 10 km trở lên đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và 15 km trở lên đối với các xã còn lại.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn