Định mức phân bổ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2017

Ngày hỏi:07/09/2017

Định mức phân bổ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2017  được quy định như thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi hiện đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ba Đình, Hà Nội. Do nhu cầu công việc, hiện tại tôi đang tìm hiểu về nội dung ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017. Tuy nhiên, một vài điểm tôi chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho tôi hỏi, năm 2017, định mức phân bổ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường được quy định ra sao? Vấn đề này được quy định cụ thể tại đâu? Rất mong Quý chuyên gia dành thời gian hỗ trợ giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!

Trương Việt Hiếu (hieu***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 46/2016/QĐ-TTg về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017. Theo đó, Quyết định này quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho năm ngân sách 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

   Mức phân bổ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2017 là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 19 Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định 46/2016/QĐ-TTg. Cụ thể như sau:

   Trên cơ sở tổng dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách nhà nước, trong đó ngân sách trung ương 15%, ngân sách địa phương 85%. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương được phân bổ theo các tiêu chí sau:

   1. Dành 48% phân bổ theo số dân số đô thị và mật độ dân số, cụ thể:

   a) Đối với dân số đô thị đặc biệt hệ số 15; đối với đô thị loại I hệ số 7; đối với đô thị loại II đến IV hệ số 2; vùng còn lại hệ số 1;

   b) Về hệ số theo mật độ dân số: trên 2.000 người/km2 hệ số 15; trên 1.000 - 2.000 người/km2 hệ số 6; trên 750 - 1.000 người/km2 hệ số 2,5; trên 500 - 750 người/km2 hệ số 1,8; từ 500 người/km2 trở xuống hệ số 1.

   2. Dành 40% phân bổ cho yếu tố tác động môi trường của sản xuất công nghiệp theo giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn từng địa phương theo công thức:

   Chi sự nghiệp môi trường (tỉnh A)

   =

   Tổng chi sự nghiệp môi trường ngân sách địa phương

   x 40% x

   Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh A

   Giá trị sản xuất công nghiệp toàn quốc

   (Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh A lấy theo số liệu thực hiện năm 2015 do Tổng cục Thống kê cung cấp)

   3. Dành 5% phân bổ đảm bảo môi trường khu bảo tồn thiên nhiên theo công thức:

   Chi sự nghiệp môi trường (tỉnh A)

   =

   Tổng chi sự nghiệp môi trường ngân sách địa phương

   x 5% x

   Diện tích khu bảo tồn thiên nhiên của địa phương (ha)

   Tổng diện tích khu bảo tồn thiên nhiên toàn quốc (ha)

   (Trong đó diện tích khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh A được quy định tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030).

   4. Dành 7% phân bổ cho yếu tố tác động từ rừng tự nhiên đảm bảo môi trường thiên nhiên theo diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn từng địa phương theo công thức:

   Chi sự nghiệp môi trường (tỉnh A)

   =

   Tổng chi sự nghiệp môi trường ngân sách địa phương

   x 7% x

   Diện tích rừng tự nhiên của địa phương (ha)

   Tổng diện tích rừng tự nhiên toàn quốc (ha)

   (Trong đó diện tích rừng tự nhiên của tỉnh A lấy theo số liệu thực hiện năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp).

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về mức phân bổ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2017. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 46/2016/QĐ-TTg.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn