Định mức sử dụng của ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc biệt trong lĩnh vực y tế được quy định ra sao?

Ngày hỏi:24/06/2020

Các loại xe chuyên dùng có kết cấu đặc biệt và xe có gắn thiết bị chuyên dụng trong lĩnh vực y tế được sử dụng theo định mức ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 7/2020/TT-BYT thì định mức sử dụng đối với xe chuyên dụng có kết cấu đặc biệt và xe có gắn hoặc sử dụng các thiết bị chuyên dụng được thực hiện như sau:

   - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   - Cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Điều lệ tổ chức, hoạt động; Quy hoạch phát triển (nếu có) và tính chất đặc thù của cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế.

   - Phạm vi và địa bàn hoạt động, quy mô dân số.

   - Số lượng, tần suất sử dụng của từng chủng loại xe ô tô tại thời điểm lập định mức và dự kiến nhu cầu sử dụng của từng chủng loại xe ô tô trong 03 năm tiếp theo. Trường hợp cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế mới thành lập thì chỉ cần dự kiến nhu cầu sử dụng của từng chủng loại xe ô tô trong 03 năm tiếp theo.

   Trên đây là quy định về tiêu chuẩn và định mức sử dụng xe ô tô chuyên dung có kết cấu đặc biệt và xe có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng dùng trong lĩnh vực y tế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT