Đối tượng được hỗ trợ tiền điện

Ngày hỏi:29/01/2015

Xã tôi là xã biên giới được hưởng chính sách của Nhà nước là xã nghèo, có điều kiện kinh tế khó khăn. Vậy các hộ dân chúng tôi có được Nhà nước hỗ trợ tiền điện sinh hoạt theo chính sách mới hay không và được hưởng bao nhiêu tiền một hộ, từ khi nào. Mong luật gia quan tâm hướng dẫn

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Thông tư số 190/2014 ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7/ 4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Đối tượng được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt là một trong những hộ gia đình sau: Hộ nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 09/2011 ngày 30/1/ 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có. Trường hợp địa phương có hộ nghèo theo chuẩn quy định của địa phương cao hơn chuẩn hộ nghèo Quốc gia thì thực hiện theo chuẩn hộ nghèo thực tế tại từng địa phương, kinh phí hỗ trợ tiền điện cho số hộ nghèo có chuẩn nghèo cao hơn chuẩn Quốc gia do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Hộ chính sách xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có, không thuộc diện hộ nghèo quy định tại Nghị định này. Mỗi hộ nghèo và hộ chính sách xã hội chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện. Mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kwh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành là 46.000 đ/hộ/tháng. Khi cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 tăng, giảm so với hiện hành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương điều chỉnh kịp thời mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kwh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 đã điều chỉnh. Thông tư quy định, phương thức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội như sau: Chi trả trực tiếp theo hình thức hỗ trợ bằng tiền từng quý đến hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được thực hiện từ ngày 1/6/2014. Trên đây là những quy định chung, đối chiếu với gia đình ông là huyện nghèo vùng biên giới tỉnh Long An nên được hưởng chính sách hỗ trợ tiền điện sinh hoạt theo Quyết định 28/2014 và Thông tư số 190/2014.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn