Đối tượng kế toán nào thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước?

Ngày hỏi:01/01/2017

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên Nguyễn Ngọc An. Tôi hiện đang làm kế toán. Tôi có một thắc mắc mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Đối tượng kế toán nào thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đối tượng kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật kế toán 2015 như sau:

   Đối tượng kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, hành chính, sự nghiệp; hoạt động của đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước gồm:

   - Tiền, vật tư và tài sản cố định;

   - Nguồn kinh phí, quỹ;

   - Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán;

   - Thu, chi và xử lý chênh lệch thu, chi hoạt động;

   - Thu, chi và kết dư ngân sách nhà nước;

   - Đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước;

   - Nợ và xử lý nợ công;

   - Tài sản công;

   - Tài sản, các khoản phải thu, nghĩa vụ phải trả khác có liên quan đến đơn vị kế toán.

   Trên đây là đối tượng kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật kế toán 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn