Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi những tài sản nào không phải tính giá trị hao mòn?

Ngày hỏi:19/10/2018

Anh/chị cho em hỏi: Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi những tài sản nào không phải tính giá trị hao mòn? Văn bản nào quy định vấn đề này?

Hồng Lĩnh - Nghệ An

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 75/2018/TT-BTC quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có quy định như sau:

   Những tài sản kết cấu hạ tầng dưới đây không phải tính giá trị hao mòn:

   - Tài sản chưa hết hao mòn nhưng bị hư hỏng không sử dụng được;

   - Tài sản đã tính hết hao mòn nhưng vẫn còn sử dụng được;

   - Tài sản mà cơ quan, đơn vị đang thuê sử dụng;

   - Tài sản mà cơ quan, đơn vị đang bảo quản hộ, giữ hộ.

   Theo đó, việc tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi phải thực hiện theo danh mục tài sản, tỷ lệ hao mòn và theo kỳ kế toán; Việc tính hao mòn thực hiện mỗi năm một lần vào tháng 12, trước khi khóa sổ kế toán. Trường hợp tài sản có thời gian tính hao mòn lớn hơn hoặc bằng 06 (sáu) tháng thì tính tròn 01 (một) năm; trường hợp tài sản có thời gian tính hao mòn dưới 06 (sáu) tháng thì không tính hao mòn.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn