Đơn vị mua sắm tập trung tài sản của Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Ngày hỏi:29/08/2018

Xin chào, tôi tên Minh Ngọc sinh sống và làm việc tại Nghệ An. Vừa qua, để đáp ứng nhu cầu công việc, tôi có tìm hiểu một số vấn đề về việc mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Giao thông vận tải, nhưng có vài vấn đề chưa rõ lắm, nhờ các bạn hỗ trợ, cụ thể: Đơn vị mua sắm tập trung tài sản của Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Mong sớm nhận được phản hồi. (0123**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 1284/QĐ-BGTVT năm 2018 về Quy chế tổ chức mua sắm tài sản tập trung cấp Bộ của Bộ Giao thông vận tải, Nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị mua sắm tập trung được quy định như sau:

   1. Tập hợp nhu cầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản.

   2. Tiến hành lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

   3. Ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản, phát hành tài liệu mô tả chi tiết các tài sản được lựa chọn; quy định mẫu hợp đồng mua sắm làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đồng mua sắm với nhà cung cấp trong trường hợp áp dụng mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung; trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản trong trường hợp áp dụng mua sắm tập trung theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp.

   4. Tổ chức thực hiện hoặc tham gia bàn giao, tiếp nhận tài sản mua sắm tập trung.

   5. Công khai việc mua sắm tài sản theo quy định hiện hành.

   6. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện mua sắm điện tử theo quy định.

   7. Giám sát việc thực hiện thỏa thuận khung, hợp đồng của các nhà thầu được lựa chọn; tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.

   8. Thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư, trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị mua sắm tập trung của Bộ Giao thông vận tải. Để hiểu rõ hơn vấn đề vui lòng tìm hiểu thêm tại Quyết định 1284/QĐ-BGTVT năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn