Được hỗ trợ cho mấy người khi thăm mộ liệt sĩ

Ngày hỏi:16/02/2019

Gia đình tôi có anh trai là liệt sĩ. Mới đây chúng tôi có biết thông tin về phần mộ. Gia đình tôi sắp tới đây sẽ tổ chức thăm viếng, trong gia đình ai cũng muốn đi hết. Tôi được biết thân nhân đi thăm mộ sẽ được hỗ trợ. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho hỏi: Mỗi lần thăm viếng được hỗ trợ cho bao nhiêu người?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn thắc mắc được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 101/2018/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Thân nhân liệt sĩ (không quá ba người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ được cơ quan LĐTBXH cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ trong nước được hỗ trợ một lần tiền tàu xe và tiền ăn (bao gồm cả lượt đi và về), mỗi năm một lần đối với một liệt sĩ. Mức hỗ trợ theo đơn giá 2.000 đồng/km nhân với khoảng cách từ nơi cấp giấy giới thiệu đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ hoặc địa phương nơi liệt sĩ hy sinh nhưng tối đa không quá 2.400.000 đồng/người;

   Như vậy, theo quy định trên thì thân nhân liệt sĩ khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ sẽ được hỗ trợ. Nhưng chỉ được hỗ trợ không quá 3 người cho mỗi lần. Mỗi năm một lần đối với một liệt sĩ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn