Giá kiểm định phần hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm do dầu trên tàu biển đang khai thác

Ngày hỏi:22/09/2017

Giá kiểm định phần hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm do dầu trên tàu biển đang khai thác được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Hoàng, đang sinh sống tại Đà Nẵng, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi giá kiểm định phần hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm do dầu trên tàu biển đang khai thác được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. Ngọc Hoàng (hoang_***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Giá kiểm định phần hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm do dầu trên tàu biển đang khai thác được quy định tại Khoản 5 Mục II Chương IV Thông tư 234/2016/TT-BTC về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển; sản phẩm công nghiệp lắp đặt trên tàu biển, công trình biển; đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và phê duyệt, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

  a) Giá kiểm tra hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm khu vực chứa hàng của tàu dầu

  a.1) Giá kiểm tra hàng năm: Số đơn vị giá tiêu chuẩn được xác định theo công thức: ĐVGTC = A x B

  Trong đó:

  - A: Số đơn vị giá căn cứ theo trọng tải toàn phần trong Biểu số 5.6;

  - B: Hệ số căn cứ theo trang bị ngăn ngừa ô nhiễm khu vực chứa hàng của tàu được nêu trong Biểu số 5.7.

  Biểu số 5.6:

  Số TT

  Trọng tải toàn phần, DWT (tấn)

  Số đơn vị giá (A)

  1

  Đến 50

  90

  2

  Trên 50 đến 100

  90 + (DWT-50) x 1,32

  3

  Trên 100 đến 200

  156 + (DWT-100) x 0,9

  4

  Trên 200 đến 500

  246 + (DWT-200) x 0,5

  5

  Trên 500 đến 1.000

  396 + (DWT-500) x 0,3

  6

  Trên 1.000 đến 2.000

  546 + (DWT-1.000) x 0,18

  7

  Trên 2.000 đến 5.000

  726 + (DWT-2.000) x 0,15

  8

  Trên 5.000 đến 10.000

  1.176 + (DWT-5.000) x 0,08

  9

  Trên 10.000 đến 20.000

  1.576 + (DWT-10.000) x 0,06

  10

  Trên 20.000 đến 30.000

  2.176 + (DWT-20.000) x 0,014

  11

  Trên 30.000 đến 50.000

  2.316 + (DWT-30.000) x 0,008

  12

  Trên 50.000

  2.476 + (DWT-50.000) x 0,005

  Biểu số 5.7:

  Số TT

  Trang bị ngăn ngừa ô nhiễm khu vực chứa hàng của tàu

  Hệ số (B)

  1

  Tàu được trang bị hệ thống rửa bằng dầu thô (COW) và hệ thống theo dõi và kiểm soát thải dầu (ODM)

  1,3

  2

  Tàu được trang bị hệ thống theo dõi và kiểm soát thải dầu (ODM)

  1,1

  3

  Các tàu khác

  1,0

  a.2) Giá kiểm tra trung gian: Số đơn vị giá tiêu chuẩn tính bằng số đơn vị giá tiêu chuẩn kiểm tra hàng năm nhân hệ số 1,35.

  a.3) Giá kiểm tra định kỳ: Số đơn vị giá tiêu chuẩn tính bằng số đơn vị giá tiêu chuẩn kiểm tra hàng năm nhân với hệ số 1,5.

  a.4) Giá kiểm tra xác nhận hiệu quả của hệ thống rửa bằng dầu thô (COW): Đối với các tàu được trang bị hệ thống rửa bằng dầu thô, số đơn vị giá tiêu chuẩn khi thực hiện kiểm tra xác nhận hiệu quả của hệ thống này được tính bằng số đơn vị giá tiêu chuẩn kiểm tra hàng năm nhân hệ số 0,5.

  b) Giá kiểm tra hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm khu vực buồng máy

  b.1) Giá kiểm tra hàng năm

  Số đơn vị giá tiêu chuẩn được nêu trong Biểu số 5.8

  Biểu số 5.8:

  Số TT

  Tổng dung tích (GT)

  Số đơn vị giá tiêu chuẩn (ĐVGTC)

  1

  Đến 50

  50

  2

  Trên 50 đến 100

  50 + (GT-50) x 0,6

  3

  Trên 100 đến 200

  80 + (GT-100) x 0,5

  4

  Trên 200 đến 500

  130 + (GT-200) x 0,3

  5

  Trên 500 đến 1.000

  220 + (GT-500) x 0,2

  6

  Trên 1.000 đến 5.000

  320 + (GT-1.000) x 0,1

  7

  Trên 5.000 đến 10.000

  720 + (GT-5.000) x 0,05

  8

  Trên 10.000 đến 22.000

  970 + (GT-10.000) x 0,03

  9

  Trên 22.000 đến 35.000

  1.330 + (GT-22.000) x 0,015

  10

  Trên 35.000 đến 50.000

  1.525 + (GT-35.000) x 0,01

  11

  Trên 50.000

  1.675 + (GT-50.000) x 0,006

  b.2) Giá kiểm tra trung gian: Số đơn vị giá tiêu chuẩn tính bằng số đơn vị giá tiêu chuẩn kiểm tra hàng năm nhân hệ số 1,35.

  b.3) Giá kiểm tra định kỳ: Số đơn vị giá tiêu chuẩn tính bằng số đơn vị giá tiêu chuẩn kiểm tra hàng năm nhân với hệ số 1,50.

  Trên đây là nội dung quy định về giá kiểm định phần hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm do dầu trên tàu biển đang khai thác. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 234/2016/TT-BTC.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn